REGULAMIN ZAKUPU I UCZESTNICTWA W IMPREZIE.

Wszystkie bilety sprzedawane są w zależności od dostępności i zgodnie z poniższymi warunkami. Warunki te należy dokładnie przeczytać przed dokonaniem zakupu oraz wszelkie pytania związane z nimi powinny być skierowane do nas przed zakupem, ponieważ zakup biletów jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Witryna www.deakocan.com.pl jest własnością oraz jest zarządzana przez Deakocan Dance Company.

CZEŚĆ 1 REGULAMINU OKREŚLA WARUNKI, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH BILETÓW ZAKUPIONYCH: OSOBIŚCIE, TELEFONICZNIE LUB ONLINE.

CZEŚĆ 2 REGULAMINU OKREŚLA DODATKOWE WARUNKI, KTÓRE DOTYCZĄ BILETÓW ZAKUPIONYCH ONLINE.

Warunki mają zastosowanie do biletów i uczestnictwa podczas Deakocan Dance Festival

i są wiążące dla wszystkich uczestników imprezy.


CZĘŚĆ 1: WYTYCZNE REGULAMINU MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH BILETÓW ZAKUPIONYCH OD DEAKOCAN DANCE

 WYMIANA BILETÓW I POLITYKA ODSPRZEDAŻY

Należy pamiętać, że zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. Jednakże, jeżeli ze względu na okoliczności pozostające niezależne od osoby, która zakupiła bilety nie jest już w stanie uczestniczyć w wydarzeniu, jest ona w stanie odsprzedać swój zakupiony bilet i przepisać go na inną osobę. W takim przypadku, należy skontaktować się z nami jak najszybciej i dostarczyć nam potwierdzenie rezerwacji oraz dane osoby, która Cię zastąpi w celu by rezerwacja została zaktualizowana i zweryfikowana.

 • Imię i nazwisko posiadacza biletu może być zmienione tylko raz, posiadacz biletu nie ponosi w związku z tym dodatkowych kosztów, warunkiem jest aktualizacja i zatwierdzenie zmiany do dnia 26.07.2021. Po tym terminie bez wyjątków zmiany nie są akceptowane.
 • Darmowe bilety oferowane jako nagrody w konkursach lub jako premia nie mogą być odsprzedawane. Nie można też zmienić imienia posiadacza dla tego rodzaju biletów.

W przypadku odwołania imprezy, w okolicznościach zależnych od Organizatora, wszyscy zarejestrowani Uczestnicy zostaną powiadomieni, wpłacone opłaty z biletów zostaną zwrócone. Jednak nie możemy ponosić odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek dodatkowych kosztów podróży, zakwaterowania i / lub innych związanych z tym wydatkami. Uczestnicy powinni zapewnić sobie własne ubezpieczenia dla tych celów.

Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty ceny biletu plus należnych bezzwrotnych dopłat lub innych opłat manipulacyjnych (opłata za koszty przelewu bankowego, PayPay handlig fee etc.)

Organizator nie ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty wyrządzone przez Uczestnika imprezy. Zalecamy, aby zdecydować się na wykupienie indywidualnego ubezpieczenia od takich zdarzeń, jak również w przypadku własnego odwołania uczestnictwa, gdyż brak niego może doprowadzić do utraty wpłaconych środków.

RABATY/ OFERTY SPECJALNE

Zniżki grupowe dostępne są na życzenie. Jeżeli chcesz podjąć się organizacji grupy, stać się przedstawicielem, w celu pozyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt deakocan.@gmail.com by uzyskać więcej informacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Wydrukowany zakupiony eBilet musi zostać zweryfikowany w dniu rejestracji, w celu wymiany na festiwalową opaskę.
 • W celu wymiany eBiletu na obowiązującą festiwalową opaskę Uczestnik musi przedstawić wydrukowany zakupiony eBilet (otrzymany wraz z potwierdzeniem zakupu na podany adres e-mail) wraz z dowodem tożsamości.
 • Wydrukowane eBilety pozostają własnością Deakocan Dance w celu potwierdzenia obecności i jako dowód uczestnictwa.
 • Festiwalowe opaski należy nosić obowiązkowo przez cały czas trwania festiwalu. Będą sprawdzane przy wejściu na wszystkie warsztaty i imprezy oraz festiwalowe atrakcje.
  Z przykrością informujemy, że zniszczone lub utracone opaski nie podlegają zwrotom czy wymianie. Wyjątkiem wymiany opaski jest jej wada fabryczna, wykluczająca użytkowanie bądź nieumyślne uszkodzenie niezależne od Uczestnika. W takim przypadku należy przedstawić problem w Biurze Festiwalowym, po okazaniu dowodu tożsamości oraz uszkodzonej opaski zostanie ona wymieniona na nową.
 • Należy zwrócić uwagę podczas zakładania opaski w Biurze Festiwalowym czy nie jest zbyt ciasna lub zbyt szeroka, argument ten nie będzie respektowany pod kątem reklamacji. Jesteście Państwo upoważnieni do 1 opaski festiwalowej na całe wydarzenie.
 • Usuwanie, powielanie, zmienianie treści lub bezczeszczenie eBiletu wiąże się z unieważnieniem zarówno wszystkich kopii jak i oryginału. Obowiązkiem Uczestnika jest sprawdzenie poprawności danych na bilecie. W przypadku popełnienia błędu istnieje prawdopodobieństwo braku możliwości korekty biletu po zakupie. Proszę ostrożnie sprawdzić swój bilet po otrzymaniu potwierdzenia i natychmiast skontaktować się z nami w przypadku zaistniałych błędów.
 • Proponowany szczegółowy program może ulec zmianie, prosimy więc o sprawdzanie aktualizacji bliżej daty wydarzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w programie, jeśli będzie to konieczne, ale gwarantujemy, że wszelkie zmiany będą zgodne z charakterem imprezy i Państwa oczekiwaniami.
 • Aby zapewnić bezpieczeństwo Uczestnikom, mogą być prowadzone okazjonalne przeszukiwania, które mogą obejmować przeszukanie odzieży, rzeczy osobistych: torebki, torby, plecaka przed wejściem na obiekt imprezy w celu ustalenia, że żadne niebezpieczne przedmioty, narzędzia, środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe nie są wnoszone na teren imprezy.
 • Zastrzegamy sobie, w przypadku zaistnienia poniższej sytuacji:
 1. a) agresywnego zachowania,
 2. b) zakłócania porządku imprezy,
 3. c) stwarzania zagrożenia dla innych osób,
 4. d) wnoszenia powyżej wymienionych środków,
 5. e) osób w stanie nietrzeźwości,

prawo do odmowy wstępu lub zażądania od posiadacza biletu opuszczenia miejsca wydarzenia i podjęcia odpowiednich działań w celu            wyegzekwowania tego prawa.

 • Posiadacze biletów muszą zgodzić się ze wszystkimi odpowiednimi ustawami, ogłoszeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i regulacji podczas uczestniczenia w wydarzeniu.
 • Bilet może być zwrócony tylko pod warunkiem, gdy wydarzenie jest anulowane. Szczegóły naszych zasad sprzedaży biletów i polityki odsprzedaży są określone powyżej.
 • W przypadku, gdy wydarzenie bądź jego część zostanie anulowana lub zmodyfikowana ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne i pogodę, organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego zwrotu lub wypłaty odszkodowania.
 • W przypadku odwołania imprezy lub jej częściowego skrócenia, organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za dodatkowe koszty podróży i zakwaterowania.
 • Odsprzedaż eBiletu dla zysku lub w celach handlowych sprawia, że ​​jest on nieważny.
 • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w szczegółach programu w krótkim czasie (na przykład w przypadku zmiany artystów, programu zajęć etc.) W tych przypadkach, Deakocan Dance nie jest zobowiązany do zwrotu biletów lub wymiany na inną usługę.
 • Uczestnik Festiwalu akceptując regulamin jednocześnie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych imprezę na wszelkich nośnikach reklamowych.
 • Organizator nie ponosić odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia osobistego podczas uczestnictwa w wydarzeniu.
 • Nieuprawnione korzystanie z kamer, wideo lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio, lub wizualnego jest surowo zabronione oraz będzie karane.
 • Dla bezpieczeństwa uczestników i gości nie można wnosić napoi gorących i/lub szklanych naczyń na obszar parkietu i stref tanecznych. Plastikowe zamienniki są dostępne na terenie Festiwalu.
 • Nie należy przynosić własnych napoi i jedzenia na obszar wydarzenia, dobrze zaopatrzony bar i restauracja będą do Państwa dyspozycji.

CZĘŚĆ 2: DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAKUPU BILETÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ DEAKOCAN DANCE FESTIVAL

 1. INFORMACJE NA TEMAT BILETÓW ZAKUPIONYCH ONLINE

1.1 Witryna www.deakocan.com.pl jest własnością i jest zarządzana przez Deakocan Dance.

1.2 Niniejsza strona oraz wszelkie dokumenty, o których mowa przedstawiają warunki, na których sprzedajemy i dostarczamy bilety do Państwa za pośrednictwem strony internetowej. Proszę przeczytać te warunki przed zakupieniem biletów, gdyż zakup jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.

2. ZAKUP BILETÓW I OBOWIĄZUJĄCE CENY

2.1 Obowiązujące ceny wszystkich biletów są zgodne z przedstawionymi na naszej stronie internetowej, z wyjątkiem oczywistych przypadkowych błędów.

2.2 Uczestnicy poniżej 18 roku życia mogą zakupić bilet wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2.3 Wszelkie płatności online muszą być przeprowadzone za pomocą systemu PayPal, płatności kartą jako gość systemu płatności PayPal lub przelewem bankowym.

3. ZAWARTA UMOWA POMIĘDZY STRONAMI

 3.1 Po złożeniu zamówienia, otrzymasz od nas e-mail potwierdzający, otrzymanie zamówienia i potwierdzenie czy zamówienie zostało przyjęte. Umowa między nami zostanie utworzona, gdy wyślemy Ci potwierdzenie e-mail, który potwierdza naszą akceptację zakupu.

3.2 Umowa będzie dotyczyć tylko biletów wskazanych w e-mailu potwierdzającym. Nie będziemy zobowiązani do dostarczenia innych biletów, które mogły być częścią Twojego zamówienia do momentu przesłania zamówienia, w tym przypadku bilety muszą zostać potwierdzone w osobnym mailu.

4. LINKI I ZASTRZEŻENIA

Mamy prawo do zamieszczania na naszej stronie internetowej linków do stron internetowych innych firm. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za bilety zakupione od firm, do których stron podajemy link na naszej stronie internetowej. Niniejszy regulamin nie ma wpływu na ustawowe prawa wobec sprzedawcy trzeciej partii.

5. NASZA POLITYKA ZWROTÓW 

W celu poznania naszej polityki dotyczącej zwrotów, przejdź do CZESCI 1 niniejszych warunków.

6. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

6.1 Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie (wynikająca z umowy, deliktu (w tym zaniedbania) lub w inny sposób) jest ograniczona do ceny zakupu zakupionych biletów.

6.2 W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, kiedy wydarzenie musi być anulowane lub częściowo zredukowane/ukrócone, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty zakwaterowania, podróży lub inne poniesione koszty.

6.3 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne lub wtórne straty, w tym (na przykład) utraty zysków, przychodów, kontraktów, danych lub aktów altruizmu.

6.4 Niniejsze warunki użytkowania nie maja wpływu na ustawowe prawa konsumenta.

7. SIŁY WYŻSZE, ZDARZENIA POZA NASZĄ KONTROLĄ- FORCE MAJEURE 

7.1 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w realizacji, któregokolwiek z naszych zobowiązań, które jest spowodowane przez zdarzenia poza naszą kontrolą (w przypadku działania siły wyższej).

7.2 Dla celów niniejszych Warunków, “Siła wyższa” oznacza każdą przyczynę, akt, zdarzenia, zaniechanie lub wypadek poza naszą kontrolą, w tym, bez ograniczeń, akt Boga, wojny, powstania, zamieszki, niepokoje społeczne, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź czy katastrofa naturalna, kradzież podstawowych urządzeń, wandalizm, strajk, lock out, pogoda, nakaz trzeciej partii, potrzeby obronne, akty lub przepisy rządów krajowych lub lokalnych, niemożność korzystania ze środków publicznych lub transportu prywatnego lub publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych lub groźba którejś z tych rzeczy. Nie będziemy ponosić winy lub konsekwencji za niewykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu, o ile spowodowane jest Siłą Wyższą.

7.3 W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, możemy być zmuszeni, aby anulować wydarzenie lub zrezygnować z jego pełnego przeprowadzenia i nasze zobowiązania do klienta, uczestników uważa się za zawieszone na okres, w którym działa Siła Wyższa. Dołożymy wszelkich starań, aby doprowadzić do zakończenia działania Siły Wyższej lub znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze obowiązki mogą być wykonywane pomimo działań Siły Wyższej. Należy mieć na uwadze punkt 6.2 powyższego regulaminu.

8. INNE DZIAŁANIA / KWESTIE

8.1 Możemy przenosić, przypisywać, sub-kontraktować lub w inny sposób zbyć jakąkolwiek umowę w dowolnym czasie, ale klient, uczestnik nie ma takiego prawa bez naszej pisemnej zgody.

8.2 Jeśli nie uda nam się wypełnić któregoś z naszych praw wynikających z jakiejkolwiek umowy, nie będzie to równoznaczne z rezygnacja przez nas z tych praw.

8.3 Jeśli jakakolwiek część tych warunków lub jakiejkolwiek umowy jest niewykonalna, to nie będzie miało wpływu na wykonalność innych części.

8.4 Zamierzamy oprzeć się na tych zasadach i wszelkich dokumentach, w których wyraźnie o nich mowa, w stosunku do przedmiotu kontraktu.

8.5 CZĘŚĆ 1 i CZĘŚĆ 2 tego regulaminu, wraz z wszystkimi dokumentami, o których mowa w tym regulaminie, stanowią całość porozumienia między Tobą- użytkownikiem, uczestnikiem `konsumentem` i nami- organizatorem` Deakocan Dance`.

9. ZMIANY

9.1 Mamy prawo do zmiany warunków i szczegółów regulaminu w dowolnym momencie poprzez wprowadzenie zmian na poniższej stronie. Zalecamy odwiedzić tę stronę od czasu do czasu, aby mieć na uwadze wszelkie zaistniałe zmiany, ponieważ są one wiążące.

9.2 Każda umowa będzie zgodna z warunkami obowiązującymi w momencie dokonania zakupu, odstępstwem jest wymagana jakakolwiek zmiana w tych warunkach, narzucona odgórnie przez prawo lub organ rządowy (w tym przypadku może mieć zastosowanie również do zamówień dokonanych wcześniej przez użytkownika).

9.3 ZMIANY DOTYCZĄCE WYDARZENIA

Organizator imprezy i / lub miejsce lokalizacji wydarzenia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opublikowanym programie wydarzenia, gdzie jest to racjonalnie konieczne.

10. PRAWO I JURYSDYKCJA

Warunki powyższego regulaminu, dotyczącego umowy zakupu biletów za pośrednictwem naszej strony oraz uczestnictwa w wydarzeniu będą regulowane prawem angielskim. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z tych warunków lub jakichkolwiek umów będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich, choć zastrzegamy sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciwko konsumentowi za złamanie tych zasad lub powyższego regulaminu i umowy, w jego kraju zamieszkania lub innym istotnym kraju.